มังงะอ่านแล้วติด!

มังงะอัพเดทใหม่

Vengeance of the Heavenly Demon

Vengeance of the Heavenly Demon

0.0
ตอนที่ 70 19 ชั่วโมง
ตอนที่ 69 2 วัน
ตอนที่ 68 1 สัปดาห์
Ranker s Return (Remake)

Ranker s Return (Remake)

5.0
ตอนที่ 25 20 ชั่วโมง
ตอนที่ 23 20 ชั่วโมง
ตอนที่ 24 20 ชั่วโมง
Kuro Neko to Heishi

Kuro Neko to Heishi

0.0
ตอนที่ 3 22 ชั่วโมง
ตอนที่ 4 22 ชั่วโมง
ตอนที่ 2 22 ชั่วโมง
The Legend God of War in The City

The Legend God of War in The City

3.0
ตอนที่ 123 23 ชั่วโมง
ตอนที่ 122 2 สัปดาห์
ตอนที่ 1 2 สัปดาห์
Rebirth God of War

Rebirth God of War

3.0
ตอนที่ 244 23 ชั่วโมง
ตอนที่ 243 1 สัปดาห์
ตอนที่ 242 1 สัปดาห์
Master Cultivation Return

Master Cultivation Return

4.0
ตอนที่ 256 23 ชั่วโมง
ตอนที่ 254 1 สัปดาห์
Nancheng waits for the Month to Return

Nancheng waits for the Month to Return

3.0
ตอนที่ 35 23 ชั่วโมง
ตอนที่ 34 2 วัน
ตอนที่ 33 1 สัปดาห์
Immortal King of City

Immortal King of City

3.2
ตอนที่ 219 23 ชั่วโมง
ตอนที่ 218 2 สัปดาห์
ตอนที่ 217 3 สัปดาห์
Harem Fairy with My Lolicon System

Harem Fairy with My Lolicon System

0.0
ตอนที่ 19 1 วัน
ตอนที่ 18 3 สัปดาห์
ตอนที่ 17 4 สัปดาห์
Return of the Legendary Spear Knight

Return of the Legendary Spear Knight

0.0
ตอนที่ 9 1 วัน
ตอนที่ 8 2 สัปดาห์
ตอนที่ 7 4 สัปดาห์
I Have 999 Skills

I Have 999 Skills

0.0
ตอนที่ 8 1 วัน
ตอนที่ 7 2 สัปดาห์
ตอนที่ 6 4 สัปดาห์
Tomorrow’s Oisaster

Tomorrow’s Oisaster

0.0
ตอนที่ 16 1 วัน
ตอนที่ 15 2 สัปดาห์
ตอนที่ 14 4 สัปดาห์
The World s Greatest Martial Artist

The World s Greatest Martial Artist

0.0
ตอนที่ 28 1 วัน
ตอนที่ 27 1 สัปดาห์
ตอนที่ 26 2 สัปดาห์
Evolution Frenzy

Evolution Frenzy

0.0
ตอนที่ 3 1 วัน
ตอนที่ 1 2 สัปดาห์
ตอนที่ 2 2 สัปดาห์
Food Chain

Food Chain

0.0
ตอนที่ 2 1 วัน
ตอนที่ 1 2 สัปดาห์
Moshi, Koi ga Mieta Nara

Moshi, Koi ga Mieta Nara

0.0
ตอนที่ 12.1 4 สัปดาห์
ตอนที่ 11.3 1 เดือน
Born To Be Rich

Born To Be Rich

3.3
ตอนที่ 70 1 วัน
ตอนที่ 69 1 สัปดาห์
ตอนที่ 68 2 สัปดาห์
Nine Sun God King

Nine Sun God King

4.3
ตอนที่ 172 1 สัปดาห์
ตอนที่ 171 2 สัปดาห์
Sensitive Issue

Sensitive Issue

2.0
ตอนที่ 20 1 วัน
ตอนที่ 19 1 สัปดาห์
ตอนที่ 18 2 สัปดาห์