มังงะอ่านแล้วติด!

มังงะอัพเดทใหม่

Lightning Degree

Lightning Degree

3.0
ตอนที่ 13 4 สัปดาห์
ตอนที่ 14 4 สัปดาห์
ตอนที่ 11 4 สัปดาห์
Solo Max-Level Newbie

Solo Max-Level Newbie

2.8
ตอนที่ 55 4 สัปดาห์
ตอนที่ 54 4 สัปดาห์
ตอนที่ 53 1 เดือน
A Comic Artist’s Survival Guide

A Comic Artist’s Survival Guide

0.0
ตอนที่ 2 4 สัปดาห์
ตอนที่ 1 2 เดือน
Sentouin, Haken shimasu!

Sentouin, Haken shimasu!

5.0
ตอนที่ 35 4 สัปดาห์
ตอนที่ 34 1 เดือน
ตอนที่ 33 1 เดือน
Exorcist wa Otosenai

Exorcist wa Otosenai

0.0
ตอนที่ 16 4 สัปดาห์
ตอนที่ 17 4 สัปดาห์
ตอนที่ 15 4 สัปดาห์
Elf Who Likes To Be Humiliated

Elf Who Likes To Be Humiliated

3.5
ตอนที่ 5 4 สัปดาห์
ตอนที่ 4 4 สัปดาห์
ตอนที่ 3 3 เดือน
Visiting

Visiting

3.8
ตอนที่ 19 4 สัปดาห์
ตอนที่ 18 4 สัปดาห์
ตอนที่ 16 1 เดือน
Water Overflow

Water Overflow

3.2
ตอนที่ 69 4 สัปดาห์
ตอนที่ 68 1 เดือน
ตอนที่ 67 1 เดือน
Obscene Private Lesson

Obscene Private Lesson

3.3
ตอนที่ 11 4 สัปดาห์
ตอนที่ 10 1 เดือน
ตอนที่ 9 1 เดือน
Lord’s Gold Coins

Lord’s Gold Coins

5.0
ตอนที่ 62 4 สัปดาห์
ตอนที่ 61 1 เดือน
ตอนที่ 60 1 เดือน
Surviving in an Action Manhwa

Surviving in an Action Manhwa

0.0
ตอนที่ 16 4 สัปดาห์
ตอนที่ 15 1 เดือน
ตอนที่ 14 1 เดือน
High Energy Strikes

High Energy Strikes

2.3
ตอนที่ 108 4 สัปดาห์
ตอนที่ 107 1 เดือน
ตอนที่ 106 1 เดือน
Street Restaurant of a Returned Hero

Street Restaurant of a Returned Hero

5.0
ตอนที่ 32 4 สัปดาห์
ตอนที่ 31 1 เดือน
ตอนที่ 30 1 เดือน
The Eternal Club

The Eternal Club

2.7
ตอนที่ 76 4 สัปดาห์
ตอนที่ 75 1 เดือน
ตอนที่ 74 1 เดือน
Heavenly Demon Cultivation Simulation

Heavenly Demon Cultivation Simulation

0.0
ตอนที่ 29 4 สัปดาห์
ตอนที่ 28 1 เดือน
ตอนที่ 27 1 เดือน
Star Instructor Master Baek

Star Instructor Master Baek

0.0
ตอนที่ 21 4 สัปดาห์
ตอนที่ 20 1 เดือน
ตอนที่ 19 1 เดือน
The Strongest Emperor

The Strongest Emperor

1.5
ตอนที่ 37 4 สัปดาห์
ตอนที่ 36 1 เดือน
ตอนที่ 35 1 เดือน
Dragon Shepherd

Dragon Shepherd

2.3
ตอนที่ 84 4 สัปดาห์
ตอนที่ 83 1 เดือน
ตอนที่ 82 1 เดือน
Carnivorous Hunter

Carnivorous Hunter

0.0
ตอนที่ 2 4 สัปดาห์
ตอนที่ 1 1 เดือน
The Sword of Fairy

The Sword of Fairy

3.7
ตอนที่ 33 4 สัปดาห์
ตอนที่ 32 1 เดือน
ตอนที่ 31 2 เดือน
Damn Reincarnation

Damn Reincarnation

3.0
ตอนที่ 16 4 สัปดาห์
ตอนที่ 15 1 เดือน
ตอนที่ 14 1 เดือน
Overbearing Tyrant

Overbearing Tyrant

0.0
ตอนที่ 19 4 สัปดาห์
ตอนที่ 18 1 เดือน
ตอนที่ 17 1 เดือน
The 10th Class Lout of the Knight Family

The 10th Class Lout of the Knight Family

0.0
ตอนที่ 8 4 สัปดาห์
ตอนที่ 7 1 เดือน
ตอนที่ 6 1 เดือน