มังงะอ่านแล้วติด!

มังงะอัพเดทใหม่

Bewitching Empress so Pampered by Her Tyrant

Bewitching Empress so Pampered by Her Tyrant

0.0
ตอนที่ 30 8 ชั่วโมง
ตอนที่ 28 8 ชั่วโมง
ตอนที่ 29 8 ชั่วโมง
Falling into The Game, There’s A Harem

Falling into The Game, There’s A Harem

0.0
ตอนที่ 17 8 ชั่วโมง
ตอนที่ 18 8 ชั่วโมง
ตอนที่ 16 8 ชั่วโมง
My Baby Girl

My Baby Girl

2.6
ตอนที่ 38 10 ชั่วโมง
ตอนที่ 37 7 วัน
ตอนที่ 36 2 สัปดาห์
Late Night PC Room

Late Night PC Room

3.0
ตอนที่ 28 11 ชั่วโมง
ตอนที่ 27 7 วัน
ตอนที่ 26 2 สัปดาห์
Immortal Emperor Refining 5000 Years

Immortal Emperor Refining 5000 Years

2.7
ตอนที่ 1 11 ชั่วโมง
ตอนที่ 106 11 ชั่วโมง
ตอนที่ 105 2 สัปดาห์
Young Master Villain Doesn’t Want To Be Annihilated

Young Master Villain Doesn’t Want To Be Annihilated

4.0
ตอนที่ 44 11 ชั่วโมง
ตอนที่ 43 2 สัปดาห์
ตอนที่ 42 2 สัปดาห์
Turan Cheng Xianle Zenme Ban

Turan Cheng Xianle Zenme Ban

0.0
ตอนที่ 2 11 ชั่วโมง
ตอนที่ 1 2 สัปดาห์
ตอนที่ 0 4 เดือน
MARTIAL GOD ASURA

MARTIAL GOD ASURA

2.0
ตอนที่ 412 12 ชั่วโมง
ตอนที่ 411 12 ชั่วโมง
ตอนที่ 410 12 ชั่วโมง
Medical Martial Arts

Medical Martial Arts

5.0
ตอนที่ 140 12 ชั่วโมง
Noona’s Taste

Noona’s Taste

3.5
ตอนที่ 24 12 ชั่วโมง
ตอนที่ 25 12 ชั่วโมง
ตอนที่ 23 12 ชั่วโมง
Ruri Dragon

Ruri Dragon

0.0
ตอนที่ 3 12 ชั่วโมง
ตอนที่ 2 1 สัปดาห์
ตอนที่ 1 2 สัปดาห์
Bootsleg

Bootsleg

0.0
ตอนที่ 13 12 ชั่วโมง
ตอนที่ 12 4 สัปดาห์
ตอนที่ 11.2 2 เดือน
ULTIMATE SOLDIER

ULTIMATE SOLDIER

4.0
ตอนที่ 55 12 ชั่วโมง
ตอนที่ 54 12 ชั่วโมง
ตอนที่ 53 2 วัน
Leveling Up With Likes

Leveling Up With Likes

0.0
ตอนที่ 16 12 ชั่วโมง
ตอนที่ 15 4 วัน
ตอนที่ 14 7 วัน
Level Up in Mirror

Level Up in Mirror

0.0
ตอนที่ 5 12 ชั่วโมง
ตอนที่ 6 12 ชั่วโมง
ตอนที่ 4 1 สัปดาห์
Kaette kudasai! Akutsu-san

Kaette kudasai! Akutsu-san

4.3
ตอนที่ 110 13 ชั่วโมง
ตอนที่ 108 3 สัปดาห์
My Sister’s Friends

My Sister’s Friends

3.2
ตอนที่ 16 13 ชั่วโมง
ตอนที่ 15 2 สัปดาห์
ตอนที่ 14 2 สัปดาห์
Volcanic Age

Volcanic Age

4.0
ตอนที่ 119 13 ชั่วโมง
ตอนที่ 120 13 ชั่วโมง
ตอนที่ 118 13 ชั่วโมง
To Hell With Being A Saint, I’m A Doctor

To Hell With Being A Saint, I’m A Doctor

0.0
ตอนที่ 14 13 ชั่วโมง
ตอนที่ 13 13 ชั่วโมง
ตอนที่ 12 13 ชั่วโมง
I’m the Richest

I’m the Richest

4.0
ตอนที่ 45 13 ชั่วโมง
ตอนที่ 44 3 วัน
ตอนที่ 43 5 วัน
High Energy Strikes

High Energy Strikes

2.3
ตอนที่ 99 13 ชั่วโมง
ตอนที่ 98 3 วัน
ตอนที่ 97 5 วัน
I Regressed As The Duke

I Regressed As The Duke

0.0
ตอนที่ 21 13 ชั่วโมง
ตอนที่ 20 3 วัน
ตอนที่ 19 5 วัน