มังงะอ่านแล้วติด!

มังงะอัพเดทใหม่

Please Have a Meal

Please Have a Meal

0.0
ตอนที่ 30 3 นาที
ตอนที่ 31 3 นาที
ตอนที่ 29 3 นาที
NEW
The Return of the Crazy Demon

The Return of the Crazy Demon

0.0
ตอนที่ 20 2 ชั่วโมง
ตอนที่ 18 2 ชั่วโมง
ตอนที่ 19 2 ชั่วโมง
Return of the Legendary Spear Knight

Return of the Legendary Spear Knight

5.0
ตอนที่ 62 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 60 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 61 6 ชั่วโมง
Ending Maker

Ending Maker

0.0
ตอนที่ 13 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 12 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 10 6 ชั่วโมง
Boarding Diary

Boarding Diary

3.1
ตอนที่ 107 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 108 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 105 6 ชั่วโมง
In the Night Consumed by Blades, I Walk

In the Night Consumed by Blades, I Walk

0.0
ตอนที่ 23 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 24 6 ชั่วโมง
ตอนที่ 21 6 ชั่วโมง
Country of the Crimson Moon

Country of the Crimson Moon

0.0
ตอนที่ 14 7 ชั่วโมง
ตอนที่ 13 7 ชั่วโมง
ตอนที่ 15 7 ชั่วโมง
Nano Machine

Nano Machine

3.5
ตอนที่ 121 8 ชั่วโมง
ตอนที่ 122 8 ชั่วโมง
ตอนที่ 120 8 ชั่วโมง
Boss in School

Boss in School

0.0
ตอนที่ 18 9 ชั่วโมง
ตอนที่ 19 9 ชั่วโมง
ตอนที่ 17 9 ชั่วโมง
Apocalyptic Dungeon

Apocalyptic Dungeon

3.5
ตอนที่ 69 10 ชั่วโมง
ตอนที่ 70 10 ชั่วโมง
ตอนที่ 67 10 ชั่วโมง
Swordmaster’s Youngest Son

Swordmaster’s Youngest Son

0.0
ตอนที่ 38 10 ชั่วโมง
ตอนที่ 39 10 ชั่วโมง
ตอนที่ 36 10 ชั่วโมง
Volcanic Age

Volcanic Age

4.0
ตอนที่ 10 11 ชั่วโมง
ตอนที่ 6 11 ชั่วโมง
ตอนที่ 8 11 ชั่วโมง
Existence

Existence

0.0
ตอนที่ 12 11 ชั่วโมง
ตอนที่ 10 11 ชั่วโมง
ตอนที่ 11 11 ชั่วโมง
The Healing Priest of the Sun

The Healing Priest of the Sun

3.3
ตอนที่ 25 11 ชั่วโมง
ตอนที่ 26 11 ชั่วโมง
ตอนที่ 24 2 วัน
Massacre happy end

Massacre happy end

0.0
ตอนที่ 14 11 ชั่วโมง
ตอนที่ 13 3 วัน
ตอนที่ 11 4 วัน
Academy’s Undercover Professor

Academy’s Undercover Professor

0.0
ตอนที่ 22 11 ชั่วโมง
ตอนที่ 23 11 ชั่วโมง
ตอนที่ 21 11 ชั่วโมง
Hypnomancer

Hypnomancer

1.5
ตอนที่ 26 11 ชั่วโมง
ตอนที่ 24 11 ชั่วโมง
ตอนที่ 25 11 ชั่วโมง
The Lazy Swordmaster

The Lazy Swordmaster

0.0
ตอนที่ 30 11 ชั่วโมง
ตอนที่ 29 11 ชั่วโมง
ตอนที่ 28 3 สัปดาห์
Invincible at The Start

Invincible at The Start

3.0
ตอนที่ 22 11 ชั่วโมง
ตอนที่ 21 2 วัน
ตอนที่ 20 3 วัน
Hayama Sensei To Terano Sensei Ha Tsukiatteiru

Hayama Sensei To Terano Sensei Ha Tsukiatteiru

0.0
ตอนที่ 20 11 ชั่วโมง
ตอนที่ 18.5 1 สัปดาห์
ตอนที่ 19 1 สัปดาห์
I’m the Richest

I’m the Richest

4.0
ตอนที่ 98 11 ชั่วโมง
ตอนที่ 99 11 ชั่วโมง
ตอนที่ 97 11 ชั่วโมง