มังงะที่มีคนอ่านมากที่สุด

Boarding Diary

Boarding Diary

3.1
ตอนที่ 122 4 สัปดาห์
ตอนที่ 121 4 สัปดาห์
ตอนที่ 119 4 สัปดาห์
What Do I Do Now?

What Do I Do Now?

3.1
ตอนที่ 50 3 เดือน
ตอนที่ 51 3 เดือน
ตอนที่ 48 3 เดือน
Secret Class

Secret Class

3.2
ตอนที่ 154 2 เดือน
ตอนที่ 153 2 เดือน
ตอนที่ 151 2 เดือน
Theater Society (Circles)

Theater Society (Circles)

3.3
ตอนที่ 92 1 เดือน
ตอนที่ 90 1 เดือน
ตอนที่ 91 1 เดือน
Blue Lock

Blue Lock

3.2
ตอนที่ 100 2 สัปดาห์
ตอนที่ 101 2 สัปดาห์
ตอนที่ 97 2 สัปดาห์
Seoul Station Druid

Seoul Station Druid

3.6
ตอนที่ 87 2 สัปดาห์
ตอนที่ 85 3 สัปดาห์
ตอนที่ 86 3 สัปดาห์
The Owner Of A Building

The Owner Of A Building

3.4
ตอนที่ 59 2 เดือน
ตอนที่ 60 2 เดือน
ตอนที่ 57 2 เดือน
Water Overflow

Water Overflow

3.2
ตอนที่ 93 2 เดือน
ตอนที่ 91 2 เดือน
ตอนที่ 92 2 เดือน
Hero Villain

Hero Villain

3.0
ตอนที่ 50 4 สัปดาห์
ตอนที่ 49 4 สัปดาห์
ตอนที่ 48 4 สัปดาห์
Martial Peak

Martial Peak

3.9
ตอนที่ 2998 2 สัปดาห์
ตอนที่ 2997 2 สัปดาห์
ตอนที่ 2996 2 สัปดาห์
One Punch Man

One Punch Man

3.4
ตอนที่ 177 4 สัปดาห์
ตอนที่ 1 2 เดือน
ตอนที่ 175 2 เดือน
One Piece

One Piece

3.2
ตอนที่ 1073 2 สัปดาห์
ตอนที่ 1072 3 สัปดาห์
ตอนที่ 1071 ENG 1 เดือน