มังงะที่มีคนอ่านมากที่สุด

Boarding Diary

Boarding Diary

3.1
ตอนที่ 107 7 ชั่วโมง
ตอนที่ 108 7 ชั่วโมง
ตอนที่ 105 7 ชั่วโมง
What Do I Do Now?

What Do I Do Now?

3.1
ตอนที่ 44 2 สัปดาห์
ตอนที่ 43 2 สัปดาห์
ตอนที่ 41 2 สัปดาห์
Oyasumi Punpun

Oyasumi Punpun

3.1
ตอนที่ 114 9 เดือน
ตอนที่ 112 10 เดือน
ตอนที่ 113 10 เดือน
Theater Society (Circles)

Theater Society (Circles)

3.3
ตอนที่ 72 4 วัน
ตอนที่ 71 1 สัปดาห์
ตอนที่ 69 2 สัปดาห์
Secret Class

Secret Class

3.2
ตอนที่ 144 1 สัปดาห์
ตอนที่ 142 1 สัปดาห์
ตอนที่ 143 1 สัปดาห์
Love Is an Illusion!

Love Is an Illusion!

3.5
ตอนที่ 43 10 เดือน
ตอนที่ 41 10 เดือน
ตอนที่ 42 10 เดือน
Blue Lock

Blue Lock

3.2
The Owner Of A Building

The Owner Of A Building

3.4
ตอนที่ 42 4 เดือน
ตอนที่ 41 4 เดือน
ตอนที่ 40 4 เดือน
Water Overflow

Water Overflow

3.2
ตอนที่ 80 6 วัน
ตอนที่ 79 2 สัปดาห์
ตอนที่ 78 2 สัปดาห์
Hero Villain

Hero Villain

2.9
ตอนที่ 25 1 วัน
ตอนที่ 26 1 วัน
ตอนที่ 24 1 สัปดาห์
Stepmother Friends

Stepmother Friends

2.8
ตอนที่ 97 9 เดือน
ตอนที่ 98 9 เดือน
ตอนที่ 95 9 เดือน
One Punch Man

One Punch Man

3.4
ตอนที่ 169 3 สัปดาห์
ตอนที่ 170 3 สัปดาห์