มังงะอัพเดทตอนใหม่ล่าสุด

เวลา เรื่อง ตอนที่
2 นาทีก่อน Mashle: Magic and Muscles ตอนที่ 72
2 นาทีก่อน Mashle: Magic and Muscles ตอนที่ 70
2 นาทีก่อน Mashle: Magic and Muscles ตอนที่ 71
2 นาทีก่อน Mashle: Magic and Muscles ตอนที่ 68
2 นาทีก่อน Mashle: Magic and Muscles ตอนที่ 69
2 นาทีก่อน Mashle: Magic and Muscles ตอนที่ 66
2 นาทีก่อน Mashle: Magic and Muscles ตอนที่ 67
2 นาทีก่อน Mashle: Magic and Muscles ตอนที่ 64
2 นาทีก่อน Mashle: Magic and Muscles ตอนที่ 65
2 นาทีก่อน Mashle: Magic and Muscles ตอนที่ 62
2 นาทีก่อน Mashle: Magic and Muscles ตอนที่ 63
2 นาทีก่อน Mashle: Magic and Muscles ตอนที่ 60
2 นาทีก่อน Mashle: Magic and Muscles ตอนที่ 61
2 นาทีก่อน Mashle: Magic and Muscles ตอนที่ 58
2 นาทีก่อน Mashle: Magic and Muscles ตอนที่ 59
2 นาทีก่อน Mashle: Magic and Muscles ตอนที่ 57
2 นาทีก่อน Mashle: Magic and Muscles ตอนที่ 56
1 ชั่วโมงก่อน Please Have a Meal ตอนที่ 30
1 ชั่วโมงก่อน Please Have a Meal ตอนที่ 31
1 ชั่วโมงก่อน Please Have a Meal ตอนที่ 29
1 ชั่วโมงก่อน Please Have a Meal ตอนที่ 28
1 ชั่วโมงก่อน Please Have a Meal ตอนที่ 26
1 ชั่วโมงก่อน Please Have a Meal ตอนที่ 27
1 ชั่วโมงก่อน Please Have a Meal ตอนที่ 24
1 ชั่วโมงก่อน Please Have a Meal ตอนที่ 25
1 ชั่วโมงก่อน Please Have a Meal ตอนที่ 23
1 ชั่วโมงก่อน Please Have a Meal ตอนที่ 22
1 ชั่วโมงก่อน Please Have a Meal ตอนที่ 21
2 ชั่วโมงก่อน Please Have a Meal ตอนที่ 20
2 ชั่วโมงก่อน Please Have a Meal ตอนที่ 19
2 ชั่วโมงก่อน Please Have a Meal ตอนที่ 17
2 ชั่วโมงก่อน Please Have a Meal ตอนที่ 18
2 ชั่วโมงก่อน Please Have a Meal ตอนที่ 16
2 ชั่วโมงก่อน Please Have a Meal ตอนที่ 15
2 ชั่วโมงก่อน Please Have a Meal ตอนที่ 13
2 ชั่วโมงก่อน Please Have a Meal ตอนที่ 14
2 ชั่วโมงก่อน Please Have a Meal ตอนที่ 12
2 ชั่วโมงก่อน Please Have a Meal ตอนที่ 10
2 ชั่วโมงก่อน Please Have a Meal ตอนที่ 11
2 ชั่วโมงก่อน Please Have a Meal ตอนที่ 9
2 ชั่วโมงก่อน Please Have a Meal ตอนที่ 7
2 ชั่วโมงก่อน Please Have a Meal ตอนที่ 8
2 ชั่วโมงก่อน Please Have a Meal ตอนที่ 6
3 ชั่วโมงก่อน The Return of the Crazy Demon ตอนที่ 20
3 ชั่วโมงก่อน The Return of the Crazy Demon ตอนที่ 18
3 ชั่วโมงก่อน The Return of the Crazy Demon ตอนที่ 19
3 ชั่วโมงก่อน The Return of the Crazy Demon ตอนที่ 16
3 ชั่วโมงก่อน The Return of the Crazy Demon ตอนที่ 17
3 ชั่วโมงก่อน The Return of the Crazy Demon ตอนที่ 14
3 ชั่วโมงก่อน The Return of the Crazy Demon ตอนที่ 15