มังงะอ่านแล้วติด!

มังงะอัพเดทใหม่

Atsumare! Fushigi Kenkyubu

Atsumare! Fushigi Kenkyubu

0.0
ตอนที่ 306 2 สัปดาห์
ตอนที่ 305 3 สัปดาห์
ตอนที่ 304 4 สัปดาห์
Lu Bu’s life story

Lu Bu’s life story

0.0
ตอนที่ 12 2 สัปดาห์
ตอนที่ 10 2 สัปดาห์
ตอนที่ 11 2 สัปดาห์
I Became a Top Actor Just by Reading Books

I Became a Top Actor Just by Reading Books

0.0
ตอนที่ 18 2 สัปดาห์
ตอนที่ 17 2 สัปดาห์
ตอนที่ 16 3 สัปดาห์
The Best Project is to Make Butter

The Best Project is to Make Butter

0.0
ตอนที่ 3 2 สัปดาห์
ตอนที่ 2 2 สัปดาห์
ตอนที่ 0 2 สัปดาห์
Reborn To Tamer World With Mythical Talents

Reborn To Tamer World With Mythical Talents

0.0
ตอนที่ 3 2 สัปดาห์
ตอนที่ 2 3 สัปดาห์
ตอนที่ 1 4 สัปดาห์
Rebirth God Immortal in The City

Rebirth God Immortal in The City

3.6
ตอนที่ 158 2 สัปดาห์
ตอนที่ 157 2 สัปดาห์
ตอนที่ 156 2 สัปดาห์
A Returner’s Magic Should Be Special

A Returner’s Magic Should Be Special

0.0
ตอนที่ 203 2 สัปดาห์
ตอนที่ 202 2 สัปดาห์
ตอนที่ 201 2 สัปดาห์
Genius of the Unique Lineage

Genius of the Unique Lineage

0.0
ตอนที่ 30 2 สัปดาห์
ตอนที่ 29 2 สัปดาห์
ตอนที่ 28 2 สัปดาห์
The Beginning After the End

The Beginning After the End

3.2
ตอนที่ 175 2 สัปดาห์
ตอนที่ 174 3 สัปดาห์
ตอนที่ 173 3 สัปดาห์
World’s Greatest Senior Disciple

World’s Greatest Senior Disciple

0.0
ตอนที่ 15 2 สัปดาห์
ตอนที่ 14 3 สัปดาห์
ตอนที่ 13 3 สัปดาห์
I Can Become A Sword God

I Can Become A Sword God

0.0
ตอนที่ 43 2 สัปดาห์
ตอนที่ 42 3 สัปดาห์
ตอนที่ 41 3 สัปดาห์
Where Did My Hammer Go

Where Did My Hammer Go

0.0
ตอนที่ 20 2 สัปดาห์
ตอนที่ 19 2 สัปดาห์
ตอนที่ 18 3 สัปดาห์
Tale of a Scribe Who Retires to the Countryside

Tale of a Scribe Who Retires to the Countryside

4.0
ตอนที่ 48 2 สัปดาห์
ตอนที่ 47 2 สัปดาห์
ตอนที่ 46 3 สัปดาห์
Strongest Leveling

Strongest Leveling

3.1
ตอนที่ 294 2 สัปดาห์
ตอนที่ 293 2 สัปดาห์
ตอนที่ 292 2 สัปดาห์
Rentaru Kanojo Tsukita-san

Rentaru Kanojo Tsukita-san

0.0
ตอนที่ 20 ตอนจบ 2 สัปดาห์
ตอนที่ 19 3 สัปดาห์
ตอนที่ 18 3 สัปดาห์
Legend of Star General

Legend of Star General

5.0
ตอนที่ 64 2 สัปดาห์
ตอนที่ 63 2 สัปดาห์
ตอนที่ 62 3 สัปดาห์
I Really Don’t Want to be Reborn

I Really Don’t Want to be Reborn

0.0
ตอนที่ 38 2 สัปดาห์
ตอนที่ 37 2 สัปดาห์
ตอนที่ 36 2 สัปดาห์
BaekXX

BaekXX

0.0
ตอนที่ 7 2 สัปดาห์
ตอนที่ 6 2 สัปดาห์
ตอนที่ 5 2 สัปดาห์
The World After The End

The World After The End

3.3
ตอนที่ 56 2 สัปดาห์
ตอนที่ 52 1 เดือน
ตอนที่ 54 1 เดือน
My Daughter is the Final Boss

My Daughter is the Final Boss

3.8
ตอนที่ 61 2 สัปดาห์
ตอนที่ 60 3 สัปดาห์
ตอนที่ 59 4 สัปดาห์